L´OBRA SOCIAL DE CAJA MEDITERRÁNEO CONTRIBUEIX A l´EDUCACIÓ AMBIENTAL I A LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ

 

ENTITAT PROMOTORA

L´Obra Social de Caja Mediterráneo (CAM) ha desenvolupat una intensa activitat d´acord amb les línies que ha establit l´entitat per als pròxims anys, la qual cosa ha permès consolidar les bases per a una actuació avançada i innovadora. Una missió que podrà definir-se com potenciar les activitats socials i el foment del valor de l´estalvi, de forma compatible amb la seua activitat empresarial i amb l´objectiu últim de contribuir al desenvolupament econòmic i a la qualitat de vida des d´una perspectiva de solidaritat.

El Medi ambient suposa per a Obra Social CAM un àrea de lideratge. Tots els esforços estan destinats a desenvolupar un marcat programa d´actuacions educatives que sensibilitzen a la població respecte als problemes mediambientals. L´Obra Social de CAM centra la seua activitat en sis grans apartats, entre els quals cal destacar el següent:

 • Sensibilització, Educació i Formació: Escolars i ciutadans, tècnics i gestors i Centres Educatius del Medi ambient.

ELEMENT D´INTERÈS CAMPUSHABITAT5U

Entre les múltiples actuacions que es duen a terme en l´àmbit del medi ambient i concretament, en l´apartat de “Sensibilització, Educació i Formació” cal destacar el paper dels CEMACAM, Centres Educatius Mediambientals que Caja Mediterráneo manté oberts tot l´any per a realitzar labors de formació. La qualitat d´aquests equipaments d´educació ambiental és un element clau per a proporcionar a la societat un recurs interdisciplinari per a l´educació ambiental, a través de projectes integrats per a grups d´escolars i cursos monogràfics dirigits al col·lectiu educatiu i altres agents socials interessats. Un dels quatre CEMACAM amb els quals explica Caja Mediterráneo és el CEMACAM Los Molinos, de Crevillent (Alicante).

MODEL DE REFERÈNCIA

Caja Mediterráneo posa a disposició el CEMACAM Los Molinos situat en la mateixa Serra de Crevillent amb la finalitat d´acostar-se a l´estudi i comprensió del Medi ambient des de la seua doble perspectiva: natural i humanitzada. Des de de on es pot conèixer el passat recent d´un poble, reflectit en les seues diferents formes d´aprofitar l´aigua, els recursos naturals i l´enginy humà, tot açò recollit en un taller etnogràfic i en els molins de farina.

A més, Los Molinos és un laboratori on descobrir, un observatori on contemplar, un espai on gaudir, una biblioteca on investigar… Descobrir com estalviar energia o les utilitats de l´espart; observar planetes o el comportament de les aus; gaudir d´un entorn natural o del treball en equip; investigar com es construeix un niu o la tradicional indústria tèxtil local, entre altres múltiples activitats amb lema en comú: “Participa en l´aventura del coneixement!”.Els Molins porta realitzant funcions educatives relacionades amb el medi ambient des de 1979, convertint-se en el primer centre d´educació ambiental d´Espanya. És un centre multidisciplinari en el qual es realitzen diverses activitats englobades en diferents àrees temàtiques com:

 • Àrea d´Astronomia.
 • Àrea d´Agricultura Ecològica.
 • Àrea de Biologia.
 • Àrea d´Energies Alternatives.
 • Àrea de Restauració Hidrològica Forestal.
 • Àrea de Patrimoni Cultural.
 • Àrea d´Interpretació Ambiental

Els objectius del CEMACAM Los Molinos són els inherents a la pròpia educació ambiental, basats en la sensibilització i presa de consciència del valor essencial del medi ambient i els seus problemes associats, fomentant la presa de coneixements, aptituds, actituds i compromisos que es traduïsquen en: Accions de cura i respecte per la diversitat biològica i cultural; Cerca de solucions als problemes ambientals existents i per a prevenir els nous; Fomentar la solidaritat intra i intergeneracional.

Els usuaris majoritaris del CEMACAM “Los Molinos” són els/les alumnes/as en els seus diferents nivells, Educació Primària, Secundària, Batxiller, Formació Professional i Educació Permanent d´Adults. Així com col·lectius de tota índole amb inquietuds i necessitats d´adquirir coneixements i destreses en l´àmbit de l´Educació Ambiental.

No obstant açò, Els Molins representen al mateix temps, un símbol de patrimoni cultural de l´àmbit rural del territori valencià. Recuperant part de la història del desenvolupament agrícola que va tenir lloc en aquelles terres al voltant del 1870, quan Els Molins de farina eren moguts gràcies a l´aigua procedent d´una mina que durant anys havia cobert part de les necessitats de reg del camp crevillentí.

Premis i Esments

En reconeixement a la seua decidida defensa dels valors mediambientals, li han sigut concedits a la Caja Mediterráneo:

 • Medalla de la UNESCO dedicada al Medi ambient. 1991
 • Medalla de Oro ‘Picasso’ de la UNESCO. 1991
 • Premi Nacional Empresa-Medi ambient del Ministeri de Medi ambient. 2001

Més informació

http://obrasocial.cam.es/es/paginas/actividad.aspx?ida=17028

http://www.youtube.com/watch?v=CDyUrA0d52k