LA UNIVERSITAT PÚBLICA VALENCIANA COM A MOTOR DE REGENERACIÓ RURAL

ENTITAT PROMOTORA

L´Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), és el centre de la Universitat Jaume I encarregat de l´organització dels ensenyaments conduents a l´obtenció de títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, així com de títols propis, i dels procediments acadèmics, administratius i de gestió universitària que els corresponen. Entre les titulacions que s´impartiran per al període 2010-2014, a la ESTCE, cal destacar el grau d´Enginyeria Agroalimentària i del Mitjà Rural, adaptada al nou espai europeu d´educació superior. No obstant açò, aquest grau arreplega el bagatge de la diplomatura d´Enginyeria Tècnica Agrícola que oferia fins avui la UJI, la qual que s´ha anat extingint progressivament.

És necessari descriure el marc acadèmic a partir del com naix la proposta i voluntat universitària d´implicar-se en un projecte de recuperació i desenvolupament mediambiental en l´àmbit rural de la província de Castelló.

ELEMENT D´INTERÈS CAMPUSHABITAT5U

L´alumne d´Enginyeria Tècnica Agrícola de la Universitat Jaume I, Noel Villanueva Negre, ha presentat en l´Ajuntament de La Salzadella un projecte de recuperació mediambiental de la zona de Les Llacunes, un pantà dessecat per l´ús agrícola en època dels àrabs i que, actualment, està infrautilitzada a nivell agrari.

El principal objectiu de la proposta és la transformació del paratge conegut com Les Llacunes en una ruta mediambiental, amb la regeneració de l´espai tal com estava abans que en el segle XII els àrabs construïren sénies per a extraure aigua del subsòl i dessecaren la zona per a l´explotació agrícola.

MODEL DE REFERÈNCIA

La idea va ser plantejada en la Universitat per l´alcalde de La Salzadella, Abelardo Ripoll, amb la intenció que la UJI i la Confederació Hidogràfica del Xúquer ajudaren a l´ajuntament a presentar un projecte de subvenció a la delegació valenciana de Brussel·les, dins de les convocatòries d´ajudes al desenvolupament rural i foment del medi ambient, amb el propòsit de promoure noves vies de desenvolupament laboral en el sector turístic en aquest municipi i per extensió a la comarca del Baix Maestrat.

Una de les professores de la titulació va proposar al estudiantat de l´últim curs d´Enginyeria Tècnica Agrícola el projecte i Noel Villanueva, molt interessat en els temes mediambientals, va començar a treballar en ell, assessorat pel professorat de la titulació, els tècnics del municipi, que li van facilitar la consulta dels catàlegs patrimonials, i les dues joves que havien preparat la “Ruta de l´Aigua”, el primer dels itineraris mediambientals del municipi.

A més, aquesta proposta presentada per Noel Villanueva va obtenir la qualificació d´excel·lent en l´assignatura de Projecte Final de Carrera, i serà completada amb un estudi de l´impacte ambiental, que realitzarà com a alumne del Màster de Medi ambient de la UJI.

Les Llacunes són una zona plana d´unes 150 hectàrees d´extensió de gran riquesa hídrica, situada a 500 metres de la població en direcció a Sant Mateu. En ella es troben tres espais diferenciats: zones d´explotació agrícola (amb cultius anuals per al autoconsum), parcel·les avui abandonades i una zona perifèrica amb cultius d´ametlers, cirerers i oliveres.

Les actuacions incloses en la proposta de Noel Villanueva comencen amb el disseny d´un ruta pedestre d´uns 5.000 metres de longitud per a conèixer i gaudir dels valors ambientals i culturals de la zona, que contempla la construcció d´una passarel·la de fusta d´1.700 metres de longitud i dues d´amplària, i llocs de descans i d´observació, en els quals s´instal·larien cinc panells informatius i 18 faristols botànics que mostrarien les diverses espècies de fauna i flora, els cultius tradicionals i el funcionament de les sénies.

En el projecte també està prevista la neteja i condicionament de 32 sénies que hi ha en el paratge, molt prop de la ruta dissenyada, per a afavorir l´estudi al detall d´aquests mecanismes; i l´habilitació d´una zona d´aparcament de terra per a persones amb discapacitat, ja que la resta iniciaria la ruta a peu des del poble, en concret, des de la Plaça de Mèxic.

Els aiguamolls són un element vital dins del cicle hidrològic. Mantenen la salut i la regulació hídrica de les conques hidrogràfiques, serveixen per a absorbir els contaminants, recarregar els aqüífers i proveir d´hàbitats a diferents espècies vegetals i animals. L´experta en Fisiologia Vegetal Leonor Lapeña recorda que en la franja mediterrània molts d´ells s´han vist afectats pel desenvolupament urbanístic i que “qualsevol acció de recuperació té molta importància” pel que concerneix l´educació ambiental i a la conservació del mitjà rural, tant a nivell nacional com a europeu.

En el recorregut s´ha tingut molt en compte el tema de l´accessibilitat, amb un itinerari pla i a nivell i sense riscos de seguretat importants. També s´ha previst la instal·lació de diverses taules orientades a la llacuna per a gaudir del paisatge i finalment, en l´apartat divulgatiu, s´ha disposat la publicació dos tipus de fullets, un orientat a les visites en els mesos de pluja, quan la llacuna està inundada i un altre per a l´època de menys precipitacions, que està seca.

Segons el projecte, la durada de les obres de condicionament estaria al voltant dels set mesos, temps imprescindible per a la construcció de la passarel·la de fusta (el treball més costós); i el pressupost per a la seua execució seriosa d´uns 350.000 euros.el Ajuntament de La Salzadella pretén que la infraestructura siga sufragada íntegrament amb les ajudes aconseguides de la Unió Europea, sempre que, amb anterioritat, s´haja consensuat amb el veïnat i que la majoria dels propietaris i propietàries de les parcel·les situades en Les Llacunes vulguen vendre-les al municipi.

Més informació

http://www.uji.es/ES/noticies/detall&id_a=24678469

http://www.lasalzadella.es/es

Nota de premsa: Les Llacunes