TIPUS D’AGREGACIONS
CONVENI GENERALITAT VALENCIANA
CONVENI D’AGREGACIÓ ESTRATÈGICA
AGREGACIÓ PER ESPECIALIZACIÓ
AGREGACIÓ INSTITUCIONAL

TIPUS D’AGREGACIONS

CAMPUSHABITAT5U es configura com un Campus territorial del conjunt de la Comunitat Valenciana amb projecció internacional que suma esforços i comparteix coneixement. El marc d’agregacions s’estableix en tres nivells:

 • Agregació estratègica: les cinc universitats que integren el Sistema Públic Universitari de València (SUPV):
  • Universidad de Valencia (UV)
  • Universitat Politécnica de Valencia (UPV)
  • Universitat d’Alacant (UA)
  • Universitat Jaume I (UJI)
  • Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
 • Agregació per especialització: integració dels agents més significatius de la Comunitat Valenciana (CV) en l’àmbit “Hàbitat i Territori” que ja vénen col·laborant amb les 5 universitats del SUPV:
  • Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT)
  • Instituts tecnològics de la CV
  • Centre Superior d’Investigacions Científiques a través dels Instituts de l’àmbit d’especialització
  • Empreses, clústers i associacions empresarials de l´àmbit d´especialització
  • Instituts Firals de València i Alacant
 • Agregacions institucionals: les administracions públiques de la CV, institucions de suport a la R+D+i les activitats de la qual incideixen sobre l’Hàbitat i el Territori, així com referents econòmics, socials i culturals:
  • Generalitat Valenciana
  • Ajuntaments de tots els municipis on estan presents les 5 universitats del SUPV i amb aquells amb els quals es desenvolupen projectes de col·laboració (programes d’extensió universitària, programes de desenvolupament local)
  • Col·legis professionals de la CV i les seues organitzacions territorials
  • Confederacions empresarials de la CV i les seues organitzacions territorials
  • Cambres de comerç de la CV
  • Els principals museus i entitats culturals

CONVENI GENERALITAT VALENCIANA

[ , PDF ] Document de suport al projecte Campus d´Excel·lència Internacional CAMPUSHABITAT5U

CONVENI D’AGREGACIÓ ESTRATÈGICA

[ , PDF ] Conveni Agregació CAMPUSHABITAT5U

AGREGACIÓ PER ESPECIALIZACIÓ

 • [ , PDF ] Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT)
  La missió de REDIT és contribuir al reconeixement a nivell regional, nacional i internacional dels Instituts Tecnològics com a model d’organització eficaç en el Sistema de Ciència, Tecnologia i empresa.
 • Instituts Tecnològics de la CV
  • [ , PDF ] IInstitut Tecnològic de la Ceràmica (ITC)
   Un Institut mixt concertat que pretén liderar els processos d´innovació tecnològica i de disseny del sector ceràmic espanyol, anticipant-se a les necessitats del mercat i dels consumidors respecte als usos i utilitats de la ceràmica
  • [ , PDF ] Institut Tecnològic de la Construcció (AIDICO)
   La principal raó de ser de AIDICO és optimitzar la capacitat d´innovació, qualitat, seguretat i sostenibilitat de les empreses del sector per a potenciar la seua competitivitat en els mercats nacionals i internacionals.
  • [ , PDF ] Institut Tecnològic del moble, fusta i afins (AIDIMA)
   AIDIMA té com a objecte contribuir a incrementar la competitivitat dels sectors del moble, de la fusta, de l’embalatge i transport i de les indústries afins, en tots aquells aspectes relacionats amb la qualitat, la innovació tecnològica, la formació, la informació, la seguretat i el medi ambient.
  • [ , PDF ] Institut Tecnològic de l’Energia (ITE)
   La missió del ITE és proporcionar a les empreses soluciones mitjançant la incorporació de tecnologia, a partir de la realització de projectes i serveis de R+D+i, assajos, formació i difusió tecnològica perquè els seus productes, serveis i processos siguen segurs i més eficients incrementant així la competitivitat de múltiples sectors econòmics.
  • [ , PDF ] Institut Tecnològic de la Informàtica (ITI)
   El ITI desenvolupa una tasca d’investigació, desenvolupament, innovació i transferència de tecnologia, oferint a les empreses la possibilitat d’incorporar les tecnologies i capacitats desenvolupades en projectes de R+D+i en els seus productes, processos o negocis.
  • [ , PDF ] Institut de Biomecànica de València (IBV)
   Un Centre tecnològic que combina coneixements provinents de la biomecànica i l’ergonomia i els aplica a diversos àmbits amb l’objectiu de millorar la competitivitat del teixit empresarial a través del benestar de les persones, ja que estudia el comportament del cos humà i la seua relació amb els productes, entorns i serveis que usen les persones.
  • [ , PDF ] Institut Tecnològic Metalmecànic (AIMME)
   La fi de l’Institut és impulsar la millora de la competitivitat de les empreses del sector de transformats metàl·lics a través de la R+D+i tant en els seus processos productius com en els seus productes.
  • [ , PDF ] Institut Tecnològic Tèxtil (AITEX)
   Un centre tecnològic dedicat a la investigació dels àmbits de coneixement de la ciència i la tecnologia que té aplicació en la indústria tèxtil, que té per objecte millorar la competitivitat del sector i oferir a la societat soluciones de base tèxtil que contribuïsquen a millorar el benestar, la salut i la qualitat de vida de les persones.
 • Instituts del Centre Superior d’Investigacions Científiques
  • [ , PDF ] CSIC
  • Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja
   Un centre d´investigació i assistència cientificotècnica que treballa en l’àmbit de la construcció, impulsant la innovació en els sistemes i tècniques constructives, investigant per a millorar el confort dels edificis i minimitzar el consum energètic i desenvolupant nous materials.
  • Institut de Ceràmica i Vidre
   La missió de l’Institut és desenvolupar, al més alt nivell, tot tipus de treball de recerca sobre materials ceràmics i vidres. Les seues activitats es dirigeixen, principalment, al disseny, processament, caracterització i aplicacions de nous materials.
 • Empreses, Clusters i Associacions de l’àmbit Hàbitat i Territori
  • [ , PDF ] ACTIU
   Actiu és una companyia especialitzada en la creació de mobiliari per a espais de treball, dissenyant, produint i comercialitzant equipament per a fer de les oficines i espais públics més eficaços i confortables.
  • [ , PDF ] ACCIONA
   La missió d’ACCIONA és ser capdavantera en la creació, promoció i gestió d’infraestructures, energia i aigua contribuint activament al benestar social, al desenvolupament sostenible i a la generació de valor per als diferents grups d’interès.
  • [ , PDF ] Aquagest Levante S.A
   Aquagest Levante contribueix a millorar la qualitat de vida de més de 2.800.000 habitants de la Comunitat Valenciana. De manera que juntament amb les empreses mixtes participades es converteix en el principal operador privat de la gestió urbana de l’aigua a la Comunitat Valenciana.
  • [ , PDF ] Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments ceràmics (ASCER)
   L´associació aglutina i representa les empreses productores de revestiments ceràmics de tota Espanya, ja que està concebuda com una organització de suport, defensa i promoció dels interessos generals i comuns de la indústria ceràmica.
  • [ , PDF ] CEMEX
   Líder global en la indústria de materials per a la construcció que ofereix productes d´alta qualitat i serveis confiables a clients i comunitats a tot el món. Té la missió de consolidar-se com la companyia de materials per a la construcció més eficient i innovadora del món.
  • [ , PDF ] FCC
   Una empresa especialitzada en serveis ciutadans, que naix fruit de la fusió de l’empresa “Contruccions i Contractes” i “Foment d´Obres i Construccions”. La seua producció està altament diversificada, des de la gestió de serveis mediambientals i aigua, la construcció de grans infraestructures, i equipaments urbans, fins a la generació d’energies renovables.
  • [ , PDF ] Ferrovial, S.A
   Ferrovial Serveis s’ha consolidat com una de les principals companyies europees en serveis mediambientals i gestió i manteniment d´instal·lacions i infraestructures. La seua missió és desenvolupar infraestructures intel·ligents, amb respecte al medi ambient i contribuir a la millora de la societat.
  • [ , PDF ] Grupo Cívica
   Grup Cívica és fruit de l’activitat desenvolupada després de 70 anys com a Grup Ortiz. El desenvolupament de l’empresa ha anat unit a l´ampliació i diversificació d´activitats en obres i serveis com a resposta a les necessitats de l´ampli sector que constitueix la construcció.
  • [ , PDF ] Hormigones Martínez
   Empresa dedicada a la realització de treballs de construcció per a obres públiques i construcció en general, situada a Alacant.
  • [ , PDF ] Iberdrola, S.A.
   IBERDROLA és el primer grup energètic espanyol, una de les cinc majors companyies elèctriques del món i líder mundial en energia eòlica. La seua visió integra els vessants econòmica, social i mediambiental de la sostenibilitat.
  • [ , PDF ] INDRA
   Indra és una companyia global de tecnologia, innovació i talent, capdavanter en solucions i serveis d’alt valor afegit per als sectors de Transport, Tràfic, Energia i Indústria, Administració Pública, Sanitat, Serveis Financers, Seguretat i Defensa, Telecom i Mitjana.
  • [ , PDF ] Porcelanosa
   Porcelanosa Grupo és una companyia de referència en el mercat nacional i internacional, assentada sobre valors com la innovació i la qualitat, oferint una extensa gamma de productes que inclouen des d’equipament per a cuina o bany fins a avançades solucions constructives per a l’arquitectura contemporània
  • [ , PDF ] Vías y construcciones S.A
   VIAS pertany al Grup ACS, un dels majors grups de Construcció i Serveis d’àmbit Internacional, desenvolupant la seua activitat en construcció i gestió d’infraestructures i serveis. Realitza obres de carreteres, autopistes, aeroports, preses, canals, ports, edificis, urbanitzacions, depuradores, gasoductes, etc. mantenint una posició de lideratge en obres de construcció i conservació, incorporant en la seua execució les més avançades tecnologies i els equips més moderns.
  • [ , PDF ] Fira de València
   La institució dedicada a l’organització de fires comercials més antiga d´Espanya. Amb una superfície coberta d’exposició de 231.000 metres quadrats, que conformen un dels més moderns recintes firals d´Espanya.
  • [ , PDF ] Alicante Trade Fair Institute
   Anualment la IFA organitza més de vint Fires i múltiples congressos, Seminaris o Simposiums que han permès situar a l´Institut Firal d’Alacant en els llocs de cap quant al nombre de certàmens organitzats i en la superfície neta d’exposició disponible.

AGREGACIÓ INSTITUCIONAL