Indicadors de Docència

Nom de l´Indicador Situació actual 2013 % Inc
2013/11
2016 % Inc
2016/11
Titulacions de màsters oficials interuniversitaris
del SUPV
17 2335% 3076%
N de màsters interuniversitaris internacionals812 50% 16 100%
Programes de doctorat amb esment d´Excel·lència 27 3530% 45 66%
Programes de doctorat interuniversitari del SUPV10 1550% 20100%
Estudiants de màster i doctorat procedent
d'altres països
992 1.400 41% 1.800 81%
% Estudiants de màster i doctorat estrangers/Total
Estudiants de Màster i Doctorat
18% 25% 37% 30% 64%
Tesis europees llegides en els últims 3 anys 99 125 26% 150 52%
% Tesis Europees/Total tesis llegides37% 45%21% 55%48%
Estudiants que desenvolupen pràctiques formatives
en empreses i institucions
28% 35%25%40%43%
N de llocs de treball oferits d'ocupació
estudiantil
2.953 3.050 3% 3.400 15%
N d´ofertes rebudes per part d´empreses
i institucions
2.003 2.200 10% 2.800 40%

Els indicadors fan referència exclusivament a l’àmbit d´especialització de CAMPUSHABITAT5U, és a dir Hàbitat i Territori.

Indicadors d’Investigació i Innovació

Nom de l´Indicador Situació
actual
2013 % Inc
2013/11
2016 % Inc
2016/11
Nº de publicacions científiques indexades (ISI - ESI)1.614 1.900 18% 2.200 36%
Publicacions conjuntes ISI-ESI (entre 2 o més entitats de l´agregació)15% 17% 13% 20% 33%
Participació en projectes d´excel·lència (Europeus, Consolider, Avanza, CENIT i PROMETEU)153 17313% 19527%
Projectes europeus i internacionals coordinats39 4413%5028%
Personal investigador en formació (predoctorals)546 69026% 75037%
Personal investigador postdoctoral contractat117 13011% 15028%
Investigadors que realitzen estades en l´estranger136 15010% 17025%
Organització anual d´esdeveniments internacionals41 4510% 5022%
Nom de l´Indicador Situació
actual
2013 %Inc
2013/10
2015 %Inc
2015/10
N de patents nacionals sol·licitades anualment32 36 13% 40 25%
N de contractes anuals de llicència de tecnologia30 33 10% 36 20%
N Spin-off (EBT) generades (4 últims anys)14 16 14% 18 29%
Nombre d´empreses en parcs científics120 140 17% 160 33%
Nombre de treballadors en parcs científics4.200 4.500 7% 5.000 19%
Ingressos anuals generats per activitat de transferència28,1 32 14% 35 25%

Els indicadors fan referència exclusivament a l’àmbit d´especialització de CAMPUSHABITAT5U, és a dir Hàbitat i Territori.

Indicadors del Modelo Social Integral

Nom de l´Indicador Situació
actual
2013 % Inc
2013/10
2015 %Inc
2015/10
Infoaccesibilitat de les web de les 5 universitats95% 97%2% 100%5%
Nivell d´implantació de la i-administració en els entorns docents i d´investigació20% 35% 75% 50% 150%
N d´activitats de difusió relacionades amb la responsabilitat social (igualtat, cooperació al desenvolupament, eficiència energètica, prevenció de riscos, gestió ambiental, ètica)344 42022% 50045%
Projectes d´investigació que treballen en l´àmbit de la responsabilitat social (igualtat, cooperació al desenvolupament, eficiència energètica, prevenció de riscos, gestió ambiental, ètica)550 62514% 70027%
% de la comunitat universitària que participa en activitats esportives35% 40%14% 45%29%
Participació d´estudiants en competicions esportives oficials4.025 4.3007% 5.000 24%
N d´activitats i esdeveniments culturals organitzats1.420 1.70020% 2.000 41%
N de participants en programes de voluntariat, solidaritat i cooperació en què participa la universitat3.128 3.50012% 4.000 28%
N de places de residències i allotjaments universitaris
2.692 2.900 8% 3.200 19%
% d´extensió de monitoratge d´aigua, gas i electricitat80% 90%13% 100%25%
Percentatge d´edificis i instal·lacions adaptats i accessibles a tot tipus de discapacitat80% 90%13% 100% 25%