Les cinc universitats públiques valencianes han convocat els premis per a la innovació en Hàbitat i Territori dirigits a estudiants de segon curs de cicles formatius de grau superior (GFGS). La convocatòria guardonarà així treballs innovadors en els àmbits relacionats amb les àrees de actuació del Campus d’Excel·lència Internacional, CAMPUSHABITAT5U. S’ha convocat la primera edició d’aquests premis que el seu objectiu és reconèixer treballs originals que duguen a terme estudiants de cicles formatius de grau superior en l’àmbit de l’hàbitat o el territori, relacionats amb l’edificació, la llar, la planificació i gestió o l’espai social, i que suposen una idea innovadora relacionada amb alguna de les àrees d’actuació del CAMPUSHABITAT5U. Els treballs hauran de ser desenvolupats en equips compostos entre 3 i 5 estudiants, amb l’autorització del seu centre d’estudis. El Jurado valorarà l’enfocament innovador de la idea, projecte o millora que desenvolupe el treball, així com la seua aplicabilitat. S’atorgaran cinc primers premis als millors treballs, amb un import de 2.000 euros per als alumnes integrants de l’equip i 500 euros per al seu centre d’estudis, i 15 premis finalistes, amb una dotació d’1.000 euros cadascun, per als alumnes integrants de l’equip i 250 euros per al seu centre d’estudis. Els primers premis inclouran la gratuïtat de les taxes acadèmiques corresponents a la matrícula del primer curs universitari, en el cas que es matriculen en alguna de les universitats participants. A aquests premis podran optar equips d’alumnes que en el curs 2012-2013 es troben matriculats en segon curs d’estudis de formació professional de grau superior en un centre de la Comunitat Valenciana. Els equips que concórreguen a aquesta convocatòria poden presentar la instància i documentació fins al pròxim dia 15 de maig, en el registre d’entrada de la Universitat a la qual estiga adscrit el seu centre a l’efecte de la realització de les proves de Selectivitat. Publicació DOCV Premis Hàbitat