ACTIU, UN MODEL D´EMPRESA VALENCIANA COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT I SOCIALMENT RESPONSABLE

 

ENTITAT PROMOTORA

Actiu és una companyia especialitzada en la creació de mobiliari per a espais de treball present en més de 60 països. El volum de facturació anual és superior als 50 milions d´euros. Disposa de 185 persones en plantilla, 12 d´elles en el Departament de R+D. Col·labora de forma permanent amb l´Institut Tecnològic del Moble, Fusta i Afins (AIDIMA) en projectes d´investigació.

ELEMENT D´INTERÈS CAMPUSHABITAT5U

En el 2008 Actiu va inaugurar les seues noves instal·lacions: el Parc Tecnològic Actiu. Inclou un edifici corporatiu, una gran nau logística i tres naus productives, en un espai on solament s´ha edificat un 30% del terreny (Superfície de 200.000 m2 amb 130.000 m2 d´arbrat).

No és només un centre productiu, sinó un espai creat:

 • perquè la innovació empresarial puga créixer a l´empara de la col·laboració amb el món acadèmic
 • per a fer més eficaç la transferència de tecnologia entre Actiu i les empreses col·laboradores.
 • Perquè diferents sectors puguen debatre sobre les organitzacions laborals i el seu equipament, per a traslladar després aquest coneixement a l´empresa i al mercat.

MODEL DE REFERÈNCIA

El Parc Tecnològic Actiu és una aposta de lideratge en disseny energètic i mediambiental, atès que compta amb criteris de sostenibilitat significatius que conformen per si mateix un model de referència:

 • Aljubs per a 12.000 m3 d´aigües pluvials
 • Planta solar: 8.000.000 kWh cada any.
 • Estalvi en emissions de CO2 de 8.300 Tn/any
  Registre en curs en l´U.S. Green Building Council, per a l´obtenció de la certificació LLEGIU (Líder en Eficiència Energètica i Disseny sostenibles) per a Edificis Existents. El procés de Certificació permetrà a l´Edifici Corporatiu de Actiu una significativa disminució en l´impacte ambiental de les operacions diàries derivades de l´ús eficient de l´aigua i l´energia, la gestió de residus, la compra de productes ambientalment sostenibles i la contínua avaluació i millora de la qualitat ambiental interior. Actiu és la primera empresa espanyola del sector a formar part del Spain Green Building Council®, Consejo de Construcción Verde de España® (SpainGBC-CCVE®). El SpainGBC-CCVE® és la primera associació nacional d´empreses líders de la indústria del mitjà construït que treballa per a promoure els edificis que són mediambientalment responsables, rendibles i llocs sans on viure i treballar. El SpainGBC-CCVE®, és un dels 8 consells LEED del món i forma part del USGBC (U.S. Green Building Council) consell fundador d´aquesta iniciativa que, amb al voltant de 18.000 empreses i organitzacions membres de tots els sectors de la construcció de tot el món, treballa per a promoure la transformació del mitjà construït cap a la sostenibilitat.
 • Reconeixements sobre el Parc Tecnològic:
  • Premi Internacional BEX 2009 Categoria “Sostenibilitat”. Organitzador: The Building Exchange
  • Premi Good&Best Practice 2010 Projecte Best Practice 2009. Organitzador: IFMA España
  • Premi FOPA 2008 Mejor obra del año. Organitzador: Federació d´Obres Públiques d´Alacant (FOPA)
  • Premis Construye 2008-2009 d´arquitectura industrial. Esment especial. Organitzador: NAPISA i Escola Arquitectura de Madrid.
  • Premi ANUARIA 2009. Millor disseny de retolació i senyalística exterior i interior. Organitzador: ADCV – Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana
 • Qualitat
  • disposa dels següents Certificats de Qualitat:
  • Certificat d´AENOR-IQNET 9001 (Gestió de qualitat)
  • Certificat d´AENOR-IQNET 14001 (Medi ambient)
  • Àmbit d´actuació de la CE
  • Certificat de la Cadena de Custòdia de Productes Forestals (PEFC)
  • D´altra banda, l´Institut Tecnològic AIDIMA assaja i certifica tots els productes ACTIU sota les normes EN-UNE aplicables a cada cas
 • Empresa socialment responsable A més, Actiu representa un model en el fet de ser una empresa socialment responsable, participant activament en xarxes internacionals i col·laborant amb diferents agents socials del seu entorn més pròxim. A continuació s´enumeren algunes de les activitats més rellevants:
  • Adhesió al Pacte Mundial (The Global Compact) de Nacions Unides
  • Patrocini d´activitats esportives i culturals
  • Col·laboració amb ONG´s i entitats socials

 

Més informació

http://www.actiu.com/webpublica/home/home.php>

Presentació Actiu