EL MUNICIPI DE CARRICOLA, UN EXEMPLE DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 

ENTITAT PROMOTORA

Carricola, és un petit municipi de 83 habitants, situat en el paisatge protegit de l´Ombria del Benicadell. Des de fa anys Carricola ha apostat pel desenvolupament sostenible i el respecte al seu entorn mediambiental. Ha dotat de contingut el seu desenvolupament rural mitjançant projectes coherents, integrats, innovadors i de qualitat creant una identitat pròpia i singular.


ELEMENT D´INTERÈS CAMPUSHABITAT5U

Alguns dels projectes més destacats i liderats pel municipi són:

 • Col·laboració amb la Coordinadora Ecologista de la Vall d´ Albaida: construcció del centre d´interpretació mediambiental l´ Ametla de Palla, construït amb tècniques de bioconstrucció i amadrinat per Odile Rodríguez de la Font.
 • El projecte “el fem és nostre” finançat per La Caixa, la finalitat del qual és la recollida selectiva de la matèria orgànica que generem per a crear el nostre propi compost i revertir-ho novament a la naturalesa.
 • Des de l´any 1982 es practica agricultura ecològica, sent pioners en la pràctica d´aquesta agricultura a nivell nacional, i intentant mantenir l´hort valencià tradicional.
 • En el PGOU (Pla General d´Ordenació Urbana) no es preveu creació de sòl industrial, únicament sòl dotacional per a la instal·lació d´empreses d´energies renovables. I un creixement poblacional concentrat entorn del casc urbà evitant la dispersió i preservant els usos agrícoles del sòl.
 • L´any 2009, el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí (MARM) a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha executat actuacions en els barrancs del Castellet i d´ At, que s´han centrat a eliminar la vegetació invasora en jaç i marges per a recuperar el bon funcionament hidràulic; la realització de tractaments de vegetació típica de ribera; l´adequació de certes àrees com a zona social, lúdica i recreativa.
 • Les actuacions del MARM han permès la recuperació del patrimoni hidràulic de Carricola de l´època musulmana a través de tres aqüeductes.

MODEL DE REFERÈNCIA

No obstant açò, un dels projectes que es detallen a continuació, representen un model per a la contribució universitària a l´avanç d´un model social integral i un referent pel que fa a la interacció del campus amb la resta del territori.
Concretament, es tracta d´algunes de les múltiples iniciatives que va emprendre el municipi de Carricola durant el 2010, declarat Any Internacional de la Biodiversitat, que per si mateixes són una petita mostra de l´ADN que conrea el municipi valencià:

 • EEl municipi ha assistit a diversos tallers convocats per la Fundació Biodiversitat.
 • Carricola ha quedat finalista a capital de la biodiversitat dins de la categoria de municipis de menys de 1.000 habitants – sent un municipi de menys de 100 habitants– a través de la Fundació de la Biodiversitat + Projecte Life UE + FEMP.
 • En col·laboració amb el Departament d´Enginyeria Hidràulica i Medi ambient de la Universitat Politècnica de València s´ha dissenyat el projecte perquè Carricola depure les seues aigües residuals mitjançant el sistema d´aiguamoll artificial i posterior reutilització de les aigües.
 • En col·laboració amb la SEAE (Societat Espanyola d´Agricultura Ecològica) ha organitzat el Curs sobre diversificació productiva, agroturisme i producció ecològica.
 • A través de l´associació FADEMUR (Federació d´Associacions de Dones Rurals) s´ha presentat al Ministeri d´Igualtat el Programa INCLUSOST CARRICOLA, programa per a la inclusió social i laboral de les dones de Carricola a través de l´aprofitament sostenible dels seus recursos
 • S´ha engegat el projecte BIODIVERS CARRICOLA, Partint de la il·lusió artística de fusionar art-naturalesa s´ha realitzat una convocatòria a artistes que altruista i solidàriament van a intervenir de manera anecdòtica i totalment integrada amb el paisatge amb caràcter permanent o efímer.

 

 

 

 

http://www.carricola.es/

http://www.biodiverscarricola.org/

Proyecto Biodivers-Carricola