Presentació

Les 5 Universitats que integrem el Sistema Universitari Públic Valencià:

  • Universitat de València (UV),
  • Universitat Politècnica de València (UPV),
  • Universitat d’Alacant (UA),
  • Universitat Jaume I (UJI)
  • Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)

presentem a la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional 2011 el projecte denominat CAMPUSHABITAT5U, sota el lema “Unir excel·lència, millorar l’hàbitat, reactivar el benestar”.

CAMPUSHABITAT5U vertebra tot el territori de la Comunitat Valenciana, ja que, a més de totes les universitats públiques valencianes, també s’han sumat a aquesta iniciativa destacades empreses i grups empresarials (clústers) del sector de l’hàbitat i del territori i institucions i ajuntaments de les ciutats implicades (Alacant, Elx, València i Castelló). Així mateix, el projecte compta amb el paper estratègic de la Xarxa d’Instituts Tecnològics (REDIT) i el suport total de les administracions públiques autonòmiques i locals valencianes.

CAMPUSHABITAT5U és un projecte d’excel·lència únic en l’estat espanyol en l’àmbit de l’hàbitat i el territori, basat en la interacció de diferents sectors econòmics i múltiples disciplines. Una economia avançada com la valenciana, que té en el seu atractiu residencial i turístic un dels seus grans actius, només pot competir mitjançant la qualitat, la diferenciació, la creativitat i la imatge de marca, mitjançant el desenvolupament d’iniciatives en aquest àmbit des del coneixement i la innovació.

CAMPUSHABITAT5U s’articula sobre quatre àrees d’actuació: l’edificació i la llar, en l’àmbit de l’hàbitat, i la planificació i la millora de l’espai social, tant urbà com a rural, en l’àmbit del territori.

CAMPUSHABITAT5U aspira a convertir-se en impulsor i dinamitzador d’un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, la sostenibilitat, la internacionalització i la interdisciplinaritat, no solament a la Comunitat Valenciana sinó en el conjunt de l’Arc Mediterrani.